Gran Maestro Wong Ping Pui

En Construcción...
Under Construction...
正在建设中...

domingo, 9 de agosto de 2009

Hong Kong Kung-Fu Corner 香港 功夫閣 // 9-8-2009

Gran Maestro Wong Ping Pui tocando el tambor en Kung-Fu Corner (Hong Kong)
Grand Master Wong Ping Pui playing chinese drums on Kung-Fu Corner (Hong Kong)
黄炳培 师父 在香港 功夫阁 敲鼓
黄炳培 師父 在香港 功夫閣 敲鼓

No hay comentarios:

Publicar un comentario